Pametne značke

Z našo napravo je možno na različnih ravneh in medijih meriti:

  • Temperaturo (°C)
  • Relativno zračno vlago (%)
  • Osvetljenost (nm)

Na podlagi treh ključnih meritev lahko v kmetijski panogi zelo natančno spremljamo razvoj bolezni in škodljivcev.

Uporaba v poljedelstvu

Pametna značka se namesti na posebno stojalo, ki ga preprosto zapičimo v tla. V konici stojala se nahaja senzor, ki meri temperaturo (°C) in vlago tal (%). Na vrhu stojala so nameščeni trije dodatni senzorji, ki merijo temperaturo ozračja (°C), relativno vlago ozračja (%) in jakost osvetlitve (nm). Na tak način pridelovalcu zagotavljamo ključne podatke, ki vplivajo na poljedelsko proizvodnjo. Podatki se avtomatsko prenašajo v spletno aplikacijo, kjer se prikazujejo v različnih vizualnih oblikah, in se jih lahko prilagodi glede na specifične potrebe kmetije oz. pridelovalnega obrata. V sodelovanju s kmetijskimi strokovnjaki smo razvili model, ki na podlagi dobljenih agroklimatskih podatkov napoveduje možnost pojava določenih bolezni in škodljivcev. Tako mobilna aplikacija pravočasno opozori pridelovalca hkrati pa optimizira porabo fitofaramcevtskih sredstev.

Uporaba v vinogradništvu

Zaradi majhnosti in prenosljivosti pametnih značk je le te možno namestiti v samo cono grozdja in dobiti podatke od tam od koder jih vinogradnik najbolj potrebuje. Na tak način spremljanja parametrov se vinogradnik lažje in bolj natančno odloči, katero zaščitno sredstvo je v danem trenutku za njegov vinograd najbolj modro uporabiti. S tem se izogne pavšalnim ocenam, nestrokovnem osebnem svetovanju in odvečnemu ogledov vseh svojih vinogradov. S pridobljenimi podatki lahko bolj natančno in sekcijsko uporabi zaščitna sredstva za varstvo vinske trte.

Uporaba v sadjarstvu

Kot je znano so jagode zelo občutljive na visoke temperature, ki direktno vplivajo na kvaliteto in obstojnost plodov. Zaenkrat so pridelava, skladiščenje in prodaja prepuščene zaupanju med pridelovalcem, distribucijskim centrom, prevoznikom in trgovino ter končnim kupcem. Le-ta je prepuščen subjektivni presoji o kvaliteti jagod, vezani na izgled in vonj plodov. Noben člen v verigi nima objektivnega dokaza, da je s plodovi pravilno ravnal. Morebiten dokaz, zapisan na npr. pametni znački, bi bil uporaben tako za dobavitelja kot tudi za kupca. Pametne značke se lahko uporabljajo v celotni verigi. Najprej pridelovalec namesti RFID značke na zabojčke z jagodami, ki beležijo temperaturo, vlago in čas. Nato se informacija, shranjena na značkah, uporabi v distribucijskem centru, kjer se iz identifikacijske številke ugotovi izvor jagod in kam jih je potrebno poslati. Poleg tega je v znački tudi informacija o roku uporabnosti, ki omogoča, da se najprej razpošljejo zabojčki, ki jim rok uporabnosti poteče prej. Informacija o datumu uporabnosti se lahko uporablja tudi v trgovini, kjer na prodajno polico najprej naložimo zabojčke, ki jim bo rok najprej potekel.